Breslau - Stary Wroclaw

Lata 1895-1897 , Budynek Miejskiej Kasy Oszczednosciowej i Biblioteki Miejskiej we Wroclawiu